DANH MỤC SẢN PHẨM

Những Đặc Điểm Của Cụm Công Nghiệp

Bắt đầu với các ngành và tài sản đã có mặt trong khu vực và các bên liên quan trong khu vực theo đuổi các sáng kiến để làm cho các ngành đó tốt hơn. Một cách tiếp cận để tạo ra các cụm hoàn toàn mới trong một khu vực là chiến lược cải thiện điều kiện môi trường kinh doanh tổng thể, bằng cách nâng cao kỹ năng, khả năng tiếp cận tài chính và cơ sở hạ tầng.

1. Cụm công nghiệp là gì?

Sự tập trung mạnh mẽ của các ngành liên quan tại một địa điểm được gọi là cụm công nghiệp. Các cụm ngành bao gồm các công ty, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ, cơ sở giáo dục, nghiên cứu và đào tạo chuyên ngành hỗ trợ lẫn nhau. Các cụm công nghiệp mạnh trong một khu vực cụ thể thúc đẩy nền kinh tế khu vực, tạo ra biên chế có thể duy trì các gia đình và tạo ra sự đổi mới mạnh mẽ. Các cụm công nghiệp cũng giúp định vị các khu vực cụ thể để có sự cạnh tranh riêng về việc làm và đầu tư tư nhân.
Một cụm công nghiệp mạnh được xác định bởi một cụm có chuyên môn hóa việc làm cao trong một khu vực, một yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các công ty muốn định vị hoặc mở rộng hoạt động của họ trong một khu vực.


Cụm công nghiệp là gì?


Cụm công nghiệp là các nhóm và mạng lưới các công ty phụ thuộc lẫn nhau, các tổ chức sản xuất tri thức (trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty cung cấp công nghệ), các tổ chức cầu nối (ví dụ: các nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoặc tư vấn) và khách hàng, được liên kết trong một chuỗi sản xuất cùng nhau tạo ra giá trị gia tăng. Khái niệm về cụm vượt ra ngoài khái niệm của mạng công ty, vì nó nắm bắt tất cả các hình thức chia sẻ và trao đổi kiến thức. Các cụm có định hướng sản xuất hoặc công nghiệp hơn các khu khoa học và công nghệ

2. Điều gì tạo nên cụm công nghiệp?

Nói một cách đơn giản, cụm công nghiệp là sự tập trung khu vực của các ngành liên quan. Các cụm bao gồm các công ty, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ, cũng như các cơ quan chính phủ và các tổ chức khác cung cấp giáo dục, thông tin, nghiên cứu và hỗ trợ kỹ thuật cho nền kinh tế khu vực. Người ta có thể nói rằng các cụm là một mạng lưới các mối quan hệ kinh tế tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các công ty liên quan trong một khu vực cụ thể. Lợi thế này sau đó trở thành sự lôi kéo các ngành công nghiệp tương tự và các nhà cung cấp cho các ngành công nghiệp đó phát triển hoặc di dời đến một khu vực.
Phát triển các cụm công nghiệp đã trở thành mục tiêu chính cho phát triển kinh tế khu vực vì các cụm công nghiệp đã được chứng minh là tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách tăng năng suất, kích thích các quan hệ đối tác mới sáng tạo, ngay cả giữa các đối thủ cạnh tranh và tạo cơ hội cho hoạt động kinh doanh.


Cụm công nghiệp

Một chiến lược phát triển dựa trên cụm có thể không dễ dàng hoặc nhanh chóng để thực hiện, nhưng lập luận ủng hộ là nó đánh bại cách tiếp cận chắp vá hoặc phân tán để tạo việc làm. Thay vì xem xét các ngành hoặc loại công ty cụ thể, phân tích cụm phát hiện khả năng lan tỏa của công nghệ, kỹ năng và thông tin cắt ngang các ngành, người lao động và nguồn lực.

3. Các loại hình của cụm công nghiệp

Hai loại hình tạo nên cụm công nghiệp nền kinh tế khu vực: Cụm giao dịch và Cụm địa phương.

  • Các cụm giao dịch

Các cụm giao dịch cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các thị trường trong khu vực và họ mang lại đô la từ bên ngoài khu vực. Hàng nghìn đã tạo ra từ các công ty tập đoàn giao dịch rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế trong khu vực vì chúng đại diện cho sự giàu có mới được đưa vào khu vực hơn là sự tuần hoàn đơn giản của sự giàu có đã có trên thị trường.
Các công ty cụm giao dịch có các đối thủ cạnh tranh thường là quốc gia hoặc quốc tế. Trừ khi sự gần gũi với các nguồn tài nguyên thiên nhiên cụ thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn vị trí của họ, họ có thể chọn vị trí hoạt động của mình.
Các cụm giao dịch tập trung cao về mặt địa lý. Thông thường, các cụm thương mại chỉ có mặt ở các thị trường mang lại lợi thế cạnh tranh cụ thể cho các ngành đó. Các lợi thế bao gồm khả năng tiếp cận với sự tập trung cao độ của nhân tài được đào tạo, giáo dục hoặc kỹ năng chuyên biệt để hỗ trợ nhóm; cơ sở hạ tầng để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của cụm và môi trường kinh doanh hỗ trợ sự thành công của cụm.

  • Cụm công nghiệp địa phương

Cụm công nghiệp địa phương bao gồm các nhóm ngành công nghiệp chủ yếu phục vụ thị trường địa phương. Các cụm địa phương thường không bị ảnh hưởng bởi các lợi thế cạnh tranh của một khu vực hoặc một vị trí cụ thể. Phần lớn việc làm trong một khu vực đến từ các cụm địa phương. Họ không trực tiếp chịu sự cạnh tranh từ bên ngoài địa lý trực tiếp của họ.

4. Ý nghĩa của cụm công nghiệp

  • Đối với chính phủ - bạn có thể cố gắng tạo ra một cụm công nghiệp greenfield, nhưng có chiến lược và tiền bạc là không đủ để đảm bảo thành công. Tốt hơn nhiều là bạn nên tìm một cụm hiện có có tiềm năng mở rộng quy mô và đạt được điều đó.
  • Đối với các doanh nghiệp lớn - có mặt trong một nhóm có liên quan là một cách tuyệt vời để cảm nhận hướng đổi mới và tìm kiếm các đối tác mới.
  • Đối với các công ty mới thành lập và các công ty nhỏ - nếu bạn có thể trở thành một phần của nhóm, bạn sẽ được hiểu rõ hơn về thị trường, thúc đẩy cạnh tranh, tiếp cận với cơ sở hạ tầng hỗ trợ và đội ngũ nhân tài. Bạn sẽ tắm mình trong kiến thức của cộng đồng.
  • Đối với các cá nhân - một cụm là một nơi tốt để đến nếu bạn quan tâm đến những gì cụm đó làm. Bạn không chỉ có thể nhận được công việc đầu tiên mà có thể là công việc thứ hai và thứ ba nữa.

ý nghĩa của cụm công nghiệp


Ý nghĩa của cụm công nghiệp

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm những bài viết về:

HALANA Nền tảng thương mại điện tử dành cho công nghiệp đem đến giải pháp mua hàng toàn diện, quản lý mua hàng cho danh nghiệp cùng nhiều công nghệ mới giúp việc mua hàng cho doanh nghiệp dễ dàng hơn tiết kiệm chi phí và Tối ưu quá trình mua hàng.

Thẻ:Tin Tức

Xem thêm bài viết