DANH MỤC SẢN PHẨM

Mũi khoan tháp xoắn LS+

669,149 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Mũi khoan tháp xoắn LS+

Thương hiệu: LS+

669,149 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
4 - 12mm (20 cái/hộp) (LS700218)
4 - 20mm (20 cái/hộp) (LS700219)
4 - 32mm (10 cái/hộp) (LS700220)
Bộ 3pcs (10 bộ/hộp) (LS700217)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: LS+|SKU: MK04