DANH MỤC SẢN PHẨM

Mũi khoan bê tông gài LS+

244,149 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Mũi khoan bê tông gài LS+

Thương hiệu: LS+

244,149 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
6*110 (20 cái/hộp) (LS702000)
6*160 (20 cái/hộp) (LS702001)
8*110 (20 cái/hộp) (LS702002)
8*160 (20 cái/hộp) (LS702003)
10*160 (20 cái/hộp) (LS702004)
10*350 (20 cái/hộp) (LS702008)
12*160 (20 cái/hộp) (LS702005)
12*350 (10 cái/hộp) (LS702009)
14*160 (20 cái/hộp) (LS702006)
14*350 (10 cái/hộp) (LS702010)
16*160 (20 cái/hộp) (LS702007)
16*350 (10 cái/hộp) (LS702011)
18*350 (10 cái/hộp) (LS702012)
20*350 (10 cái/hộp) (LS702013)
22*350 (10 cái/hộp) (LS702014)
25*350 (10 cái/hộp) (LS702015)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: LS+|SKU: MKBTGL