DANH MỤC SẢN PHẨM

Lục giác lẻ LS+

180,851 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Lục giác lẻ LS+

Thương hiệu: LS+

180,851 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
2mm (300 cái/hộp) (LS200020)
2.5mm (200 cái/hộp) (LS200025)
3mm (160 cái/hộp) (LS200030)
4mm (112 cái/hộp) (LS200040)
5mm (84 cái/hộp) (LS200050)
6mm (60 cái/hộp) (LS200060)
7mm (20 cái/hộp) (LS200070)
8mm (20 cái/hộp) (LS200080)
10mm (16 cái/hộp) (LS200010)
12mm (8 cái/hộp) (LS200012)
14mm (6 cái/hộp) (LS200014)
17mm (4 cái/hộp) (LS200017)
19mm (4 cái/hộp) (LS200019)
21mm (2 cái/hộp) (LS200021)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: LS+|SKU: LGL01