DANH MỤC SẢN PHẨM

Kìm 55# LS+

370,745 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Kìm 55# LS+

Thương hiệu: LS+

370,745 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
Điện 6" - 150mm (10 cái/hộp) (LS310684)
Điện 7" - 175mm (10 cái/hộp) (LS310685)
Điện 8" - 200mm (10 cái/hộp) (LS310686)
Cắt 6" - 150mm (10 cái/hộp) (LS310689)
Cắt 8" - 200mm (10 cái/hộp) (LS310690)
Nhọn 6" – 150mm (10 cái/hộp) (LS310687)
Nhọn 8" – 200mm (10 cái/hộp) (LS310688)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: LS+|SKU: KK55