DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây cảo hàng

449,438 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Dây cảo hàng

Thương hiệu: Hàng ODM

449,438 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
Bản 25mm (10 bộ/thùng)|6m
Bản 25mm (10 bộ/thùng)|8m
Bản 25mm (10 bộ/thùng)|10m
Bản 25mm (10 bộ/thùng)|12m
Bản 38mm (5 bộ/thùng)|6m
Bản 38mm (5 bộ/thùng)|8m
Bản 38mm (5 bộ/thùng)|10m
Bản 38mm (5 bộ/thùng)|12m
Bản 50mm (4 bộ/thùng)|6m
Bản 50mm (4 bộ/thùng)|8m
Bản 50mm (4 bộ/thùng)|10m
Bản 50mm (4 bộ/thùng)|12m

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: Hàng ODM|SKU: DCH