DANH MỤC SẢN PHẨM

Chính sách bảo mật thông tin

1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách Bảo Mật”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần Halana (sau đây gọi là “Halana”) tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin của các tổ chức, cá nhân (sau đây gọi là “Quý Khách”) tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website cuahang.halana.vn và/hoặc ứng dụng di động Halana trên các nền tảng di động (sau đây gọi là “Halana”) thuộc quyền sở hữu của Halana nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến Quý Khách.

Việc Quý Khách truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Halana được hiểu là Quý Khách đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách Bảo Mật. Tại từng thời điểm, Halana có toàn quyền sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật Chính Sách Bảo Mật. Halana sẽ đăng tải Chính Sách Bảo Mật được sửa đổi, bổ sung và cập nhật trên website cuahang.halana.vn, những thay đổi này có hiệu lực ngay sau khi Halana đăng trên website này. Việc Quý Khách tiếp tục truy cập, sử dụng Halana được hiểu là Quý Khách đồng ý với nội dung Chính Sách Bảo Mật sửa đổi, bổ sung, và/hoặc cập nhật đó.

“Thông Tin Quý Khách” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Quý Khách hoặc dựa vào đó mà Quý Khách được xác định, chẳng hạn như tên, quốc tịch, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình Quý Khách.

2. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Halana bao gồm: Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ của Quý khách … Đây là các thông tin mà Halana yêu cầu Quý khách cung cấp khi tạo tài khoản và/hoặc mua hàng hóa trên Halana, và để Halana liên hệ xác nhận khi cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho thành viên.
 • Trong quá trình giao dịch thanh toán tại Halana, Halana chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Quý khách, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Quý khách sẽ không được lưu giữ.
 • Halana cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện cá nhân của Quý khách và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookies, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của Halana về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ, mặt hàng mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
 • Quý khách sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin như tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Quý khách có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Halana về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

3. Halana sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

 • Cung cấp các hàng hóa, dịch vụ và tiện ích đến Quý khách dựa trên nhu cầu và các thói quen của Quý Khách khi truy cập vào Halana; tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Quý Khách, xác minh danh tính Quý Khách;
 • Quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản trị việc sử dụng, hoạt động của Quý Khách khi truy cập, đăng nhập, thực hiện giao dịch trên Halana;
 • Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp hàng hóa, dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động. Xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;
 • Gửi các thông báo, cập nhật, tài liệu, thông tin quảng cáo, khuyến mại, lời chúc, lời mời, quản lý sự tham gia và các tài liệu liên quan đến sự kiện hoặc chương trình khuyến mại cho Quý khách.
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hủy tài khoản người dùng của Quý khách hoặc các hoạt động giả mạo Quý khách.
 • Liên lạc, trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề với Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
 • Lưu trữ, quản lý, dự phòng cho việc phục hồi sự cố hay cho các mục đích tương tự khác;
 • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Halana có thể dùng Thông Tin Quý Khách để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Quý Khách (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê.
 • Các mục đích hợp pháp khác phù hợp với mục tiêu của Halana và/hoặc chính sách của Halana tại từng thời điểm (nếu có).
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Halana.
 • Halana có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Quý khách khi có yêu cầu từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Quý khách.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý khách có yêu cầu hủy bỏ hoặc Quý khách tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.
 • Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được bảo mật trên máy chủ của Halana và/hoặc đối tác cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu cho Halana.

5. Những cá nhân/ tổ chức được tiếp cận thông tin

Halana chỉ chia sẻ thông tin trong phạm vi cần thiết, như được quy đinh dưới đây theo Chính Sách Bảo Mât này. Các bên được chia sẻ Thông Tin Quý Khách phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể:

 • Người kiểm duyệt thông tin đăng ký tài khoản, kiểm duyệt bài đăng;
 • Người xử lý vi phạm;
 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách với các công ty khác trong tập đoàn kinh tế mà Halana là thành viên (“Tập Đoàn Kinh Tế”) và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Halana: Halana có thể chia sẻ Thông Tin Quý Khách cho các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Halana. Việc chia sẻ này giúp Halana có thể cung cấp cho Quý Khách các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Quý Khách có thể quan tâm. Trong trường hợp này, các công ty thành viên của Tập Đoàn Kinh Tế, các công ty liên kết và đối tác của Halana được cấp quyền truy cập Thông Tin Quý Khách, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này.
 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách các bên thứ ba là đối tác, đại lý của Halana: Halana có thể chuyển Thông Tin Quý Khách cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị, bộ phận xử lý thanh toán, hỗ trợ dịch vụ khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ máy chủ, dịch vụ công nghệ thông tin, nhà cung cấp lưu trữ đám mây; đối tác quảng cáo và nhà cung cấp nền tảng quảng cáo. Halana cũng có thể trao đổi Thông Tin Quý Khách với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng, chống rửa tiền;
 • Trao đổi Thông Tin Quý Khách với những đơn vị kinh doanh khác mà Halana có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Halana sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.
 • Tiết lộ tài khoản và Thông Tin Quý Khách khi Halana tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của Halana hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của Halana, Quý Khách, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài các trường hợp nêu trên, Halana sẽ có thông báo cụ thể cho Quý Khách khi phải tiết lộ Thông Tin Quý Khách cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Halana cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Quý Khách khi được sự đồng ý của Quý Khách.

Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân trên cuahang.halana.vn hoặc ứng dụng Halana retail:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN HALANA
 • Địa chỉ: 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền,TP. Thủ Đức, HCM
 • Điện thoại: 0374.456.865
 • Email: cs@halana.vn

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 • Quý khách có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Halana và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Quý khách có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Halana thực hiện việc này. Nếu Quý Khách không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Quý Khách luôn có thể liên hệ với Halana để được hỗ trợ.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 • Trong trường hợp Quý khách có nghi ngờ về việc thông tin cá nhân của Quý khách bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo tại chính sách bảo mật thông tin cá nhân này của Halana, Quý khách có thể gửi các khiếu nại và/hoặc thắc mắc này đến Halana thông qua email của bộ phận chăm sóc khách hàng là cs@halana.vn hoặc số điện thoại chăm sóc 0374.456.865.
 • Khi tiếp nhận những khiếu nại này, Halana sẽ xác nhận lại thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ cụ thể để giải quyết các khiếu nại/ thắc mắc của Quý khách. Quy trình giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy trình giải quyết khiếu nại chung của Halana tại https://halana.vn/chinh-sach/chinh-sach-giai-quyet-khieu-nai.
 • Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại của Halana, Khách hàng có thể gửi khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết.

Liên lạc: Nếu Quý Khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ Halana, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của Quý Khách theo hướng dẫn của Halana tại từng thời điểm. Nếu Quý Khách không muốn nhận thông báo trong website/ ứng dụng Halana từ Halana, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Quý Khách.

Nếu có bất kỳ thắc mắc, thông tin khiếu nại và nội dung cần hỗ trợ liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi..

7. Chính sách bảo mật thanh toán

Hệ thống thanh toán trên website/ứng dụng của Halana là thanh toán ngân hàng trực tuyến (online banking) được cung cấp bởi các ngân hàng.

Khi khách hàng thanh toán bằng các dịch vụ thanh toán trên website của Halana (thanh toán không dùng tiền mặt); Halana thu thập những thông tin sau:

 • Mã đơn hàng của khách hàng.
 • Giá trị đơn hàng (số tiền mà khách hàng thanh toán).
 • Thời điểm khách hàng thanh toán.
 • Mã tham chiếu.

Halana không thu thập, lưu trữ các thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản, thông tin thẻ thanh toán, dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương. Các thông tin về thanh toán của quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật trên (các) ngân hàng.

Xem thêm chính sách: