DANH MỤC SẢN PHẨM

Phát triển bền vững là gì?

Ngày nay xã hội ngày càng phát triển và và mức độ phát triển được đặt ra với nhiều tiêu chí. Và một tiêu chí được mọi người chú ý đến đó là phải phát triển bền vững. Tuy nhiên các bạn có thật sự hiểu phát triển bền vững là gì không? Bài viết sau đây của EI Industrial sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn phát triển bền vững là gì?

Phát triển bền vững là gì? Tại sao phải phát triển bền vững

Phát triển bền vững là một mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng đến. Khái niệm phát triển bền vững có rất nhiều người nhắc đến, vậy khái niệm nào là khái quát nhất. Bên cạnh đó, phát triển bền vũng luôn có những lý do để các quốc gia phải hướng đến nó.

Khái niệm của phát triển bền vững

Đầu tiên, phát triển bền vững được hiểu là sự phát triển đáp ứng và phù hợp với các nhu cầu hiện tại của con người mà không có tác động xấu đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Nó phái được dựa trên cơ sở kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa việc giải quyết được các vấn đề môi trường và xã hội với tăng trưởng kinh tế.
Trong phát triển bền vũng có 4 nội dung chính như sau:

 • Công bằng xã hội phải được đảm bảo
 • Kinh tế phải tăng trưởng tốt
 • Tôn trọng các quyền con người
 • Chú trọng bảo vệ môi trường

Khái niệm phát triển bền vững

Khái niệm phát triển bền vững được ra đời và xây dựng dựa trên nguyên tắc chung là nguyên tắc bình đẳng giữa các thế hệ được đảm bảo - nguyên tắc của sự tiến bộ loài người.
Trái ngược với quan điểm “phát triển bằng bất kì giá nào: tận dụng và khai thác tối đa tất cả các tài nguyên cho sự phát triển, không nghĩ đến sự ảnh hưởng của nó” thì phát triển bền vững luôn hướng đến quan điểm hiện đại và nhân văn. Phát triển bền vững sẽ nghĩ đến sự phát triển lâu dài, không chỉ ở hiện tại mà còn là ở tương lai.
Trong “Chiến lược bảo tồn thế giới” năm 4980 của Hiệp hội bảo tổn thiên nhiên quốc tế (IUCN) thì lần đầu tiên khái niệm phát triển bền vững xuất hiện một cách rõ ràng.Tuy nhiên nó chỉ đề cập chủ yếu đến vấn đề bền vững sinh thái.
Ngày nay, trong “Báo cáo Brunđtland” năm 1987 của Uỷ ban Môi trường và Phát triển Thế giới (WCED) của Liên hợp quốc, phát triển bền vững được định nghĩa là : “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn thương đến khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu của họ.” Đây là một định nghĩ được chấp nhận và được sử dụng rộng rãi nhất.

Tại sao phải phát triển bền vững

Hiện nay, đi kèm với sự phát triển của thế giới đó là các thách thức mà nhân loại phải đối mặt là: thiên tai, nguồn nước sạch ngày càng khan hiếm, biến đổi khí hậu, đói nghèo, bất bình đẳng xảy ra ở nhiều nơi,....Để giải quyết các vấn đề nan giải đó thì chỉ còn cách là phát triển bền vững mọi hoạt động dựa trên ba lĩnh vực chính là xã hội, môi trường và kinh tế. Và nó được cụ thể như sau:

Tại sao lại phát triển bền vững

 • Phát triển bền vững giúp đảm bảo tính bền vững về xã hội:

Phát triển bền vững đảm bảo tính bền vững về xã hội được đo bởi chỉ số HDI. Nó thể hiện ở sự phát triển con người và sự công bằng xã hội. Như vậy, việc đảm bảo về sức khỏe, dinh dưỡng, xóa đói giảm nghèo, học vấn, đảm bảo công bằng xã hội và và mọi người trong xa hội đề có cơ hội để được bình đẳng,.. tất cả những điều đó đang thể hiện tính bền vững. Từ đó việc chiến tranh và xung đột sẽ giảm rõ rệt.

 • Phát triển bền vững giúp đảm bảo tính bền vững về môi trường:

Ngày nay, vấn đề môi trường đang là một vấn đề nóng và cấp thiết đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Việc thiên tai, dịch bệnh diễn ra ở mức đáng báo động là do việc tàn phá rừng. Con người khai thác rừng một cách bất chấp cho dù rừng đó là rừng đầu nguồn hay rừng phòng hộ. Bên cạnh đó, việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên đã làm cho các loại tài nguyên thiên nhiên bị suy giảm rõ rệt về lưu lượng và cả chất lượng.
Vì vậy, phát triển bền vững để giúp chúng ta có mục đích khai thác và cách sử dụng hợp lý hơn về các loại tài nguyên thiên nhiên. Bên cạnh đó là ra sức bảo về và nâng cấp chất lượng môi trường sống. Giúp con người có môi trường sống tốt hơn, các mối quan hệ giữa người và người được đảm bảo. Tiếp đps là giúp cho các thế hệ tương tai có cơ hội thỏa mãn như cầu về tài nguyên và môi trường của họ.

 • Phát triển bền vững giúp đảm bảo tính bền vững về kinh tế:

Phát triển bền vững không những giúp nên kinh tế phát triển mạnh mà còn đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và an toàn. Sự phát triển ở đây là sự tăng trưởng lành mạnh, nhu cầu cuộc sống được đám ứng mà còn nâng cao được đời sống nhân dân. Song đó là tránh được những sự đình trện hoặc suy thoái trong tương lai. Hơn hết là tránh được những nợ xấu để thế hệ mai sau không phải gánh trên vai trọng trách trả nợ cho sự phát triển kinh tế trước đó.

Các nguyên tắc của phát triển bền vững

Các nguyên tắc phát triển bền vững phải có sự kết hợp hài hòa, hợp lý và chặt chẽ giữa kinh tế,xã hội và môi trường. Và các nguyên tắc đó như sau:
Quan tâm và tôn trọng đến cuộc sống cộng đồng. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng, có nghĩa là phải có trách nhiệm quan tâm đến những người xung quanh và những lối sống khác nhau, nghĩa là sự phát triển của đất nước này không làm tổn hại đến lợi ích của người dân. Điều này cũng đúng ở các nước khác. Vì sự phát triển của con người đương đại sẽ không gây hại cho thế hệ mai sau.
Thiết lập mô hình phát triển và bảo vệ quốc gia thống nhất, thuận lợi. Để xã hội phát triển bền vững, phải hiểu được sự kết hợp hài hòa, thống nhất giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, đạo đức sống bền vững của cộng đồng. Thành lập liên minh môi trường toàn cầu. Như đã nói ở trên, để bảo vệ môi trường bền vững, chúng ta không thể hành động đơn lẻ mà phải có sự liên minh giữa các quốc gia. Khí quyển và đại dương tương tác để tạo ra khí hậu trên trái đất.
Nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Mục đích cơ bản của sự phát triển là cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Mỗi dân tộc có những mục tiêu khác nhau trong sự phát triển, nhưng lại có một số điểm thống nhất.
Nguyên tắc phát triển bền vững
Việc làm suy giảm các nguồn tài nguyên không tái tạo cần được hạn chế đến mức thấp nhất. Các tài nguyên như quặng, dầu, khí đốt, than đá… là những tài nguyên không tái tạo.Trong quá trình sử dụng sẽ bị cạn kiệt dần và bị biến đổi, do đó sử dụng nó thì không bền vững được.
Bảo vệ sức sống và sự đa dạng sinh học của trái đất. Phát triển dựa trên bảo tồn đòi hỏi những hành động cẩn thận và thích hợp để bảo vệ chức năng và sự đa dạng của hệ sinh thái trái đất. Vai trò của nó trong việc điều hòa khí hậu, cân bằng nước và không khí trong lành, điều hòa dòng chảy, dòng chảy và các yếu tố cơ bản của tuần hoàn nước, cấu trúc, tái tạo đất và phục hồi hệ sinh thái.
Thay đổi thái độ và hành vi của mọi người. Ngay cả trước đây, nhiều người trong chúng ta không biết làm thế nào để sống bền vững. Nghèo đói buộc con người phải tìm mọi cách để tồn tại, chẳng hạn như phát quang rừng rậm và làm ruộng, săn bắt chim và thú.
Hãy để cộng đồng quản lý môi trường của họ. Môi trường là một ngôi nhà bình thường không thuộc sở hữu của bất kỳ cá nhân hay cộng đồng nào. Vì vậy, việc cứu hành tinh và xây dựng một cuộc sống bền vững phụ thuộc vào niềm tin và sự đóng góp của mọi người .

Mục tiêu của phát triển bền vững

Các mục tiêu của phát triển bền vững được hướng đến sau đây:

 • Xóa đói giảm nghèo, cuộc sống sức khỏe người dân phải được đảm bảo
 • Kết hợp đồng thời giáo dục và công việc cùng tốt. Luôn tạo cơ hội cho cá nhân phát triển.
 • Bất bình đẳng trên thế giới cần được khắc phụ và đặc biệt là bất bình đẳng giới tính.
 • Cải thiện và cung cấp phổ cập các dịch vụ cơ bản như nước sạch và sử dụng năng lượng bền vững.
 • Cơ sở hạ tầng cần được đổi mới và thay đổi linh hoạt. Hỗ trợ các thành phố có thể sản xuất và tiêu thụ bền vững.
 • Để tạo ra môi trường sống phát triển bền vững và hòa bình thì các tác nhân xã hội khác nhau cần được khuyến khích hợp tác.
 • Chống biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, bảo về đại dương, giữ gìn môi trường và hệ sinh thái.

Mục tiêu phát triển bền vững

Để thực hiện được những mục tiêu chung này thì mọi các cá nhân, doanh nghiệp, chính quyền và các quốc gia trên thế giới đều phải tham gia tích cực. Như vậy mới có sự phát triển bền vững hoàn thiện.

Kết luận

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về sự phát triển bền vững. “Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn thương đến khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu của họ”. Từ đó giúp chúng ta có định hướng để giúp cuộc sống này hoàn thiện và tốt đẹp hơn. Nếu thấy hay thì hãy theo doi EI Industrial nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành.

Mọi nhu cầu thắc mắc cũng như liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN EI INDUSTRIAL

Thẻ:Tin Tức

Xem thêm bài viết