DANH MỤC SẢN PHẨM

Công Nghiệp Xanh Và Hướng Đi Mới Trong Tương Lai

Công nghiệp xanh là định nghĩa và khái niệm mới trong việc phát triển nền công nghiệp một cách bền vững và hiệu quả trong tương lai dài hạn.

Công Nghiệp Xanh

Công nghiệp xanh cho một tương lai bền vững và hiệu quả về kinh tế.

Nếu chúng ta muốn có một tương lai bền vững và hiệu quả về mặt kinh tế, chúng ta cần đảm bảo ngành công nghiệp của chúng ta không gây hại cho môi trường. UNIDO gọi đây là Công nghiệp Xanh .

Công Nghiệp Xanh

UNIDO giúp các nước đang phát triển đảm bảo tăng trưởng các-bon thấp hiệu quả về tài nguyên. Điều này tạo ra nhiều việc làm mới đồng thời bảo vệ môi trường. UNIDO giúp các nước đang phát triển chuyển sang công nghệ sạch và thực hiện các thỏa thuận về môi trường. UNIDO cung cấp dịch vụ và chuyên môn để thúc đẩy các mô hình sản xuất bền vững. Và đó là tin tốt cho tất cả chúng ta và cho khí hậu toàn cầu.

Sáng Kiến ​​Công nghiệp Xanh

Trong vài năm gần đây, theo đúng nhiệm vụ của mình, UNIDO đã đặt ra khái niệm Công nghiệp xanh nhằm đặt phát triển công nghiệp bền vững trong bối cảnh những thách thức phát triển bền vững toàn cầu mới.

Công nghiệp xanh có nghĩa là các nền kinh tế đang phấn đấu cho một lộ trình tăng trưởng bền vững hơn, bằng cách thực hiện các khoản đầu tư công xanh và thực hiện các sáng kiến ​​chính sách công nhằm khuyến khích các khoản đầu tư tư nhân có trách nhiệm với môi trường.

Xanh hóa Công nghiệp là một phương pháp để đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Nó bao gồm hoạch định chính sách, cải tiến quy trình sản xuất công nghiệp và năng suất tiết kiệm tài nguyên. Sáng kiến ​​Công nghiệp Xanh của UNIDO tạo ra nhận thức, kiến ​​thức và năng lực. UNIDO làm việc với các chính phủ để hỗ trợ các tổ chức công nghiệp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và doanh nhân trong mọi khía cạnh liên quan đến xanh hóa công nghiệp. Sau đây là tổng quan ngắn gọn về các lĩnh vực mà UNIDO làm việc.

Sản xuất Hiệu quả Tài nguyên và Sạch hơn (RECP) : Quan
tâm đến vật liệu, năng lượng, nước, chất thải và khí thải có ý nghĩa kinh doanh tốt. RECP là cách để đạt được điều này. RECP bao gồm việc áp dụng các chiến lược quản lý phòng ngừa nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát sinh chất thải và khí thải, đồng thời thúc đẩy sản xuất an toàn và có trách nhiệm.

Sản xuất sạch hơn (CP): RECP sử dụng CP để đẩy nhanh việc áp dụng các chiến lược môi trường phòng ngừa vào các quá trình, sản phẩm và dịch vụ, nhằm tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro đối với con người và môi trường. Nó đề cập đến, a) Hiệu quả sản xuất: tối ưu hóa việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên (vật liệu, năng lượng và nước); b) Quản lý môi trường: giảm thiểu tác động đến môi trường và thiên nhiên thông qua giảm thiểu chất thải và khí thải; và, c) Phát triển con người: giảm thiểu rủi ro cho con người và cộng đồng và hỗ trợ cho sự phát triển của họ.

Công Nghiệp Xanh

Công ước Stockholm và các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP): Công ước Stockholm là một hiệp ước toàn cầu nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi các hóa chất, Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) vẫn còn nguyên vẹn trong môi trường trong thời gian dài, được phân phối rộng rãi về mặt địa lý, tích tụ trong mô mỡ của con người và động vật hoang dã, và có tác động xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường

Nghị định thư Montreal (MP): Nghị định thư Montreal là một hiệp ước môi trường quốc tế được thiết kế để bảo vệ tầng ôzôn bằng cách loại bỏ dần việc sản xuất một số chất được cho là nguyên nhân gây suy giảm tầng ôzôn. Kể từ năm 1989, một bảng thời gian thiết lập các giai đoạn khác nhau; ví dụ, nó đã được đồng ý để loại bỏ ban đầu hydro-chlorofluorocarbon (HCFC) - một hợp chất hóa học có chứa hydro - vào năm 2015, và giai đoạn cuối cùng vào năm 2030.

Trong công việc hàng ngày của mình, UNIDO tập trung vào các cách hiệu quả về chi phí để giảm các chất làm suy giảm tầng ôzôn (ODS), chẳng hạn như freon, halogen và chlorofluorocarbons (CFC), trong lĩnh vực làm lạnh, bọt nhựa, halogen, dung môi, thuốc xông hơi và bình xịt.

Quản lý Hóa chất: UNIDO làm việc với các dự án, chính sách và quy định, thể chế và nâng cao năng lực ngành, phát triển các phương pháp tiếp cận phòng ngừa và các mô hình kinh doanh mới như Cho thuê hóa chất, để hỗ trợ các doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và tác động liên quan đến việc sử dụng hóa chất.

Cho thuê hóa chất (ChL):Cho thuê hóa chất (ChL) là một chiến lược tạo ra môi trường kinh doanh để giải quyết những thách thức của bối cảnh toàn cầu đang thay đổi và cung cấp các giải pháp để quản lý hợp lý hóa chất và giảm phát thải ra môi trường. UNIDO đóng vai trò dẫn dắt và điều phối việc thực hiện và phát triển hơn nữa ChL.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR): Ngày nay, các yêu cầu về lồng ghép các mối quan tâm về môi trường, vấn đề nhân quyền, điều kiện lao động công bằng và quản trị tốt trong phát triển công nghiệp đang ảnh hưởng đáng kể đến các lĩnh vực kinh doanh ở các nước đang phát triển và chuyển đổi. Đây được gọi là Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR).

Trong bối cảnh đó, UNIDO hoạt động dựa trên một khuôn khổ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) giúp chuyển các nguyên tắc CSR sang quan điểm phù hợp với DNVVN, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường của họ. Thông qua một loạt các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, các sự kiện diễn đàn toàn cầu và các dự án nghiên cứu, UNIDO cung cấp cho các DNVVN và các tổ chức hỗ trợ của họ cách tiếp cận đơn giản và thiết thực để đáp ứng các yêu cầu về năng suất / chất lượng, môi trường và xã hội của các bên liên quan trong lĩnh vực này.
Hơn

Quản lý Nước: Chương trình Quản lý Nước của UNIDO cung cấp các dịch vụ để chuyển giao các công nghệ môi trường tốt nhất hiện có và các thực hành môi trường để cải thiện năng suất nước trong ngành công nghiệp, cũng như ngăn chặn việc xả nước thải công nghiệp vào các vùng nước quốc tế (sông, hồ, đất ngập nước và vùng ven biển). Bảo vệ tài nguyên nước cho các thế hệ tương lai là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Năng lượng: Tiếp cận năng lượng là một thách thức toàn cầu cần được giải quyết; nó có các liên kết trong phát triển xã hội và xóa đói giảm nghèo, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu, và an ninh lương thực. Đó là một vấn đề xác định của thời đại chúng ta.

UNIDO đặt mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ năng lượng hiện đại cho người nghèo, trong đó chú trọng đến các dự án năng lượng tái tạo. Tổ chức tiếp tục giúp tăng năng suất và khả năng cạnh tranh bằng cách cải thiện các dự án hiệu quả năng lượng công nghiệp và hoạt động nhằm giảm phát thải KNK thông qua các dự án nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu nói chung và các cơ chế Nghị định thư Kyoto nói riêng.

HALANA Nền tảng thương mại điện tử dành cho công nghiệp đem đến giải pháp mua hàng toàn diện, quản lý mua hàng cho danh nghiệp cùng nhiều công nghệ mới giúp việc mua hàng cho doanh nghiệp dễ dàng hơn tiết kiệm chi phí và Tối ưu quá trình mua hàng

Mọi Chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Thẻ:Tin Tức

Xem thêm bài viết