DANH MỤC SẢN PHẨM

Cách dùng hàm căn bậc 2 trong Excel

Hàm SQRT là hàm tính trả về căn bậc 2 của một số trong Excel. Hàm Excel này được giới thiệu đầu tiên trên Excel 2010 và được phân loại là hàm toán học, được sử đụng để trả về căn bậc 2 của một số dương.

Hàm SQRT trong Excel

Hàm SQRT trong Excel là hàm phổ biến nhất được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số trong bảng tính Excel. Bên cạnh đó hàm SQRTPI cũng được sử dụng để tính căn bậc 2 của một số nhân với số pi.

Cú pháp hàm căn bậc 2 trong Excel

Cú pháp hàm SQRT, hàm căn bậc 2 trong Excel có dạng như dưới đây:

 

=SQRT(number)

 

Trong đó hàm SQRT sử dụng tham số:

Number (tham số bắt buộc): là số mà chúng ta muốn tìm căn bậc hai. Tham số này phải là số thực dương, nếu không hàm Excel căn bậc 2 sẽ trả về thông báo lỗi.

 

Cách sử dụng hàm căn bậc 2 trong Excel

Dưới đây là một số ví dụ để bạn dễ hình dung cách sử dụng hàm SQRT, hàm căn bậc 2 trong Excel:

Ví dụ 1

Giả sử cho các giá trị dưới đây, nhiệm vụ của bạn là tính căn bậc 2 của các số, giá trị này:

25

49

900

121

100

Cú pháp, công thức hàm căn bậc 2 Excel được sử dụng có dạng như sau:

 

= SQRT(tham chiếu).

 

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

Ví dụ 2

 

Trong trường hợp nếu tham số number hay số mà chúng ta cần tính căn bậc 2 là một số âm thì hàm SQRT sẽ trả về giá trị lỗi là #NUM!. Điều này là bởi vì căn bậc của một số âm không tồn tại.

Tuy nhiên chúng ta có thể lấy căn bậc 2 của một số âm như thể nó là một số dương bằng cách sử dụng hàm ABS.

Giả sử cho dữ liệu như trong bảng dưới đây:

 

Để tìm căn bậc 2 của các giá trị, chúng ta sử dụng công thức hàm SQRT có dạng như dưới đây:

= SQRT(ABS (ref)):

 

khi đó kết quả trả về

Viết số mũ trong Excel

Cách nhanh nhất để viết số mũ trong bảng tính Excel là sử dụng phím tắt. Trong đó:

 

  • Mũ 2: Nhấn và giữ đồng thời các phím: Alt+ 0 + 1 + 7 + 8.
  • Mũ 3: Nhấn và giữ đồng thời các phím: Alt+ 0 + 1 + 7 + 9.

Hàm SQRTPI trong Excel

Hàm SQRTPI trong Excel tương tự như hàm SQRT, chỉ có điều hàm SQRTPI nhân thêm với số pi để cho ra kết quả. Cách sử dụng hàm SQRTPI cũng tương tự hàm SQRT.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm căn bậc 2 trong Excel

  1. Hàm SRQT trả về lỗi #NUM! nếu tham số, số cần tìm căn bậc 2 đã cho là một số âm.
  2. Chúng ta có thể sử dụng hàm SQRT kết hợp với các hàm Excel khác như ABS, ROUND, ROUNDUP và ROUNDDOWN.
  3. Hàm SQRT về cơ bản hoạt động tương tự hàm POWER, chỉ có điều hàm POWER hoạt động như số mũ trong phương trình toán học.

 

Nền tảng thương mại điện tử B2B giải quyết vấn đề về mua hàng, quản lý hàng tồn kho, báo giá cấp tốc,...Cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Eiindustrial Nền tảng thương mại điện tử dành cho công nghiệp đem đến giải pháp mua hàng toàn diện, quản lý mua hàng cho danh nghiệp cùng nhiều công nghệ mới giúp việc mua hàng cho doanh nghiệp dễ dàng hơn tiết kiệm chi phí và Tối ưu quá trình mua hàng

Mọi Chi tiết vui lòng liên hệ

 

Xem thêm :

 

Cách sử dụng Hàm chuyển số thành chữ trong Excel
Cách sử dụng hàm COUNTA trên Google Sheets
Cách sử dụng hàm Find trong Excel
Thẻ:Tin Tức

Xem thêm bài viết