DANH MỤC SẢN PHẨM

Bạn Biết Gì Về Kinh Tế Tuần Hoàn- Hướng Đi Phát Triển Cho Doanh Nghiệp

Nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Các tiêu chuẩn đóng một vai trò quan trọng trong quản lý môi trường, giúp các công ty tiết kiệm năng lượng, quỹ và bảo vệ môi trường.

Kinh Tế Tuần Hoàn Là Gì?

Khái niệm kinh tế tuần hoàn lần đầu tiên được Pierce và Turner đề xuất chính thức vào năm 1990. Nó đề cập đến một mô hình kinh tế mới dựa trên nguyên tắc cơ bản “mọi thứ đều được đầu vào từ những thứ khác”, hoàn toàn khác với quan điểm về kinh tế vòng tròn. Kinh tế tuyến tính truyền thống.

Quỹ Ellen MacArthur mô tả nền kinh tế vòng tròn như một hệ thống công nghiệp phục hồi hoặc tái tạo thông qua ý định và thiết kế. Nó chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, thông qua thiết kế ưu việt của vật liệu, sản phẩm, hệ thống và phạm vi, loại bỏ việc sử dụng các hóa chất độc hại và chất thải làm giảm khả năng tái sử dụng. Đây là tất cả các mô hình kinh doanh. Hay nói một cách đơn giản, kinh tế vòng tròn là sự chuyển hóa chất thải đầu ra từ ngành này thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành khác hoặc tái chế trong doanh nghiệp. Ở một mức độ nhất định, kinh tế vòng tròn giúp gia tăng giá trị cho doanh nghiệp, giảm phát triển tài nguyên, giảm chi phí xử lý chất thải và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Kinh Tế Tuần Hoàn Là Xu Hướng Tất Yếu

Trong bối cảnh hiện nay, việc chuyển đổi từ nền kinh tế trực tiếp sang nền kinh tế chu chuyển là hết sức cần thiết đối với tất cả các quốc gia trên thế giới, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Bốn lý do chính cho sự chuyển đổi này bao gồm

  1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu ngày càng cao, nguồn nguyên liệu này đang ngày một cạn kiệt, đặc biệt là tài nguyên khoáng sản, tài nguyên không tái tạo;
  2. Phụ thuộc vào các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc vào các quốc gia khác về nguyên liệu. Sự phụ thuộc này dẫn đến những căng thẳng chính trị toàn cầu;
  3. ác động của biến đổi khí hậu (khí nhà kính, đặc biệt là khí thải CO2) đã làm trầm trọng thêm quá trình biến đổi khí hậu cực đoan, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chuyển đổi nền kinh tế theo vòng tròn nhằm sử dụng năng lượng bền vững sẽ làm giảm tiến trình của biến đổi khí hậu;
  4. Tạo cơ hội kinh tế, đặc biệt là trong kinh doanh và khoa học trong các lĩnh vực đổi mới, thiết kế, tái chế và sáng tạo.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến khan hiếm nguyên liệu, sử dụng năng lượng bền vững, giảm thiểu chất thải ở từng giai đoạn của vòng đời sản phẩm, tái sử dụng nguyên liệu sẵn có, đầu tư lớn vào nguồn nhân lực khoa học có trình độ để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Khái niệm liên quan đến mô hình kinh tế vòng tròn đã có ở Việt Nam cách đây 20 năm và còn có tên gọi khác. Đó là mô hình thuế giá trị gia tăng (vườn-ao-chuồng), và chúng tôi đã áp dụng mô hình này rất thành công. Ngoài ra, các khái niệm “khu công nghiệp sinh thái”, “sản xuất sạch”, “không phát thải”, tái chế, tái sử dụng và tái sản xuất - một phần của nền kinh tế vòng tròn - cũng được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây. Những khái niệm này đã được thể hiện trong các chính sách của Đảng và nhà nước về bảo vệ môi trường và đã được các trường đại học / viện nghiên cứu khoa học như Viện Chiến lược và Chính sách tài nguyên nghiên cứu và ứng dụng. ), Viện Môi trường và Tài nguyên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Tính Bền Vững Của Kinh Tế Tuần Hoàn

So với kinh tế tuyến tính, kinh tế vòng tròn giúp giảm sử dụng tài nguyên và phát sinh chất thải, giúp bảo tồn tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, một số giả định được sử dụng trong mô hình kinh tế vòng tròn có thể quá đơn giản và không thực tế. Mô hình kinh tế mới. Thông thường, nhiều ấn phẩm nghiên cứu về kinh tế chu chuyển dường như chỉ mô tả ngắn gọn các khía cạnh xã hội của tính bền vững. Nhiều tình huống đòi hỏi các chiến lược bổ sung, chẳng hạn như mua thiết bị mới và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Bằng cách xem xét một cách có hệ thống nghiên cứu đã hoàn thành, một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge và Đại học Công nghệ Delft đã chỉ ra rằng có ít nhất tám loại liên kết giữa tính bền vững và kinh tế vòng tròn. Ngoài ra, cũng cần tập trung nghiên cứu đổi mới cốt lõi của phát triển bền vững dựa trên các yếu tố của kinh tế vòng tròn.

Các Quan Điểm Về Kinh Tế Tuần Hoàn

Hiện nay, các quan điểm về kinh tế vòng tròn tương đối nhất quán. Khái niệm kinh tế tuần hoàn được Pearce và Turner (1990) chính thức sử dụng lần đầu tiên, nó dùng để chỉ một mô hình kinh tế mới dựa trên nguyên tắc cơ bản “mọi thứ đều là đầu tư vào những thứ khác”, điều này hoàn toàn khác. Kinh tế tuyến tính truyền thống.

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế vòng tròn là một chu trình sản xuất khép kín, nơi chất thải được tái chế và sử dụng làm nguyên liệu sản xuất, từ đó giảm thiểu mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Theo Quỹ Ellen MacArthur (2012), định nghĩa kinh tế vòng tròn được nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế chấp nhận rộng rãi ngày nay là "một hệ thống được phục hồi và tái tạo thông qua quy hoạch và thiết kế." Nó thay thế khái niệm vật liệu "hết tuổi thọ" bằng khái niệm tái chế, chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo, không sử dụng các hóa chất độc hại có hại cho việc tái sử dụng và giảm thiểu chất thải bằng cách thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kỹ thuật và kinh doanh các mô hình. Hệ thống đó ”.

Theo Wikipedia (2018), nền kinh tế vòng tròn là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ được thiết kế để kéo dài tuổi thọ của vật liệu và loại bỏ tác động tiêu cực của chúng đến môi trường. Hệ thống tuần hoàn áp dụng quy trình tái sử dụng thông qua chia sẻ, sửa chữa, tân trang, tái sản xuất và tái chế để tạo ra một vòng sử dụng tài nguyên khép kín.

Mục đích của kinh tế vòng tròn là kéo dài tuổi thọ sử dụng của sản phẩm và tăng năng suất của các nguồn lực. Tất cả "chất thải" từ quá trình sản xuất của người tiêu dùng nên được xử lý như nguyên liệu thô từ quá trình sản xuất tiêu dùng khác, cho dù đó là sản phẩm phụ hay tài nguyên được thu hồi từ quá trình này, tài nguyên tái tạo từ các ngành công nghiệp khác hoặc môi trường tự nhiên. Phương pháp này trái ngược với mô hình kinh tế tuyến tính phổ biến rộng rãi.

Do đó, kinh tế vòng tròn là một mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất và dịch vụ nhằm kéo dài tuổi thọ của vật liệu và loại bỏ các tác động tiêu cực đến môi trường. Nếu mô hình kinh tế tuyến tính chỉ quan tâm đến việc khai thác, sản xuất và xử lý tài nguyên sau tiêu thụ dẫn đến phát sinh một lượng lớn chất thải thì kinh tế tròn lại tập trung vào vấn đề quản lý và tái chế, tạo nguồn tài nguyên theo vòng khép kín và tránh lãng phí. thế hệ. Mô hình kinh doanh hình tròn có thể mang lại lợi nhuận như mô hình tuyến tính, trong khi vẫn cho phép người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ giống nhau.

Thẻ:Tin Tức

Xem thêm bài viết