DANH MỤC SẢN PHẨM

Mũi khoan thép/ Inox M2 King Blue

56,596 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Mũi khoan thép/ Inox M2 King Blue

Thương hiệu: King Blue

56,596 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
Phi 1 (KBY1-010) - Hộp 20 cái
Phi 1,5 (KBY1-015) - Hộp 20 cái
Phi 2 (KBY1-020) - Hộp 20 cái
Phi 2,5 (KBY1-025) - Hộp 20 cái
Phi 3 (KBY1-030) - Hộp 20 cái
Phi 3,2 (KBY1-032) - Hộp 20 cái
Phi 3,5 (KBY1-035) - Hộp 20 cái
Phi 4 (KBY1-040) - Hộp 20 cái
Phi 4,2 (KBY1-042) - Hộp 20 cái
Phi 4,5 (KBY1-045) - Hộp 20 cái
Phi 5 (KBY1-050) - Hộp 20 cái
Phi 5,2 (KBY1-052) - Hộp 10 cái
Phi 5,5 (KBY1-055) - Hộp 10 cái
Phi 6 (KBY1-060) - Hộp 10 cái
Phi 6,5 (KBY1-065) - Hộp 10 cái
Phi 7 (KBY1-070) - Hộp 10 cái
Phi 7,5 (KBY1-075) - Hộp 10 cái
Phi 8 (KBY1-080) - Hộp 10 cái
Phi 8,5 (KBY1-085) - Hộp 10 cái
Phi 9 (KBY1-090) - Hộp 5 cái
Phi 9,5 (KBY1-095) - Hộp 5 cái
Phi `10 (KBY1-100) - Hộp 5 cái
Phi 10,5 (KBY1-105) - Hộp 5 cái
Phi 11 (KBY1-110) - Hộp 5 cái
Phi 11,5 (KBY1-115) - Hộp 5 cái
Phi 12 (KBY1-120) - Hộp 5 cái
Phi 12,5 (KBY1-125) - Hộp 5 cái
Phi 13 (KBY1-130) - Hộp 5 cái
Phi 14 (KBY1-140) - Hộp 5 cái
Phi 16 (KBY1-160) - Hộp 1 cái
Phi 1-10 (KBY1-B10) - Hộp 10 bộ
Phi 1,5-6,5 (KBY1-B13) - Hộp 10 bộ

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: King Blue|