DANH MỤC SẢN PHẨM

Mũi khoan Inox -5% Cobalt M35 King Blue

89,663 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Mũi khoan Inox -5% Cobalt M35 King Blue

Thương hiệu: King Blue

89,663 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
Phi 1 (KBY2-010CO) - Hộp 20 cái
Phi 1,5 (KBY2-015CO) - Hộp 20 cái
Phi 2 (KBY2-020CO) - Hộp 20 cái
Phi 2,5 (KBY2-025CO) - Hộp 20 cái
Phi 3 (KBY2-030CO) - Hộp 20 cái
Phi 3,2 (KBY2-032CO) - Hộp 20 cái
Phi 3,5 (KBY2-035CO) - Hộp 20 cái
Phi 4 (KBY2-040CO) - Hộp 20 cái
Phi 4,2 (KBY2-042CO) - Hộp 20 cái
Phi 4,5 (KBY2-045CO) - Hộp 20 cái
Phi 5 (KBY2-050CO) - Hộp 20 cái
Phi 5,2 (KBY2-052CO) - Hộp 10 cái
Phi 5,5 (KBY2-055CO) - Hộp 10 cái
Phi 6 (KBY2-060CO) - Hộp 10 cái
Phi 6,5 (KBY2-065CO) - Hộp 10 cái
Phi 7 (KBY2-070CO) - Hộp 10 cái
Phi 7,5 (KBY2-075CO) - Hộp 10 cái
Phi 8 (KBY2-080CO) - Hộp 10 cái
Phi 8,5 (KBY2-085CO) - Hộp 10 cái
Phi 9 (KBY2-090CO) - Hộp 5 cái
Phi 9,5 (KBY2-095CO) - Hộp 5 cái
Phi 10 (KBY2-100CO) - Hộp 5 cái
Phi 10,5 (KBY2-105CO) - Hộp 5 cái
Phi 11 (KBY2-110CO) - Hộp 5 cái
Phi 12 (KBY2-120CO) - Hộp 5 cái
Phi 12,5 (KBY2-125CO) - Hộp 5 cái
Phi 13 (KBY2-130CO) - Hộp 5 cái
Phi 14 (KBY2-140CO) - Hộp 5 cái
Phi 1-10 (KBY2-B10) - Hộp 10 bộ

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: King Blue|