DANH MỤC SẢN PHẨM

Điếu lỗ xi bóng LS+

206,170 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Điếu lỗ xi bóng LS+

Thương hiệu: LS+

206,170 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
7 - 8mm (12 cái/hộp) (LS200200)
9 - 10mm (12 cái/hộp) (LS200202)
11 - 12mm (12 cái/hộp) (LS200204)
13mm (12 cái/hộp) (LS200206)
14mm (12 cái/hộp) (LS200207)
15 - 16mm (6 cái/hộp) (LS200208)
17mm (6 cái/hộp) (LS200210)
18mm (6 cái/hộp) (LS200211)
19mm (6 cái/hộp) (LS200212)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: LS+|SKU: DLXB01