DANH MỤC SẢN PHẨM

Đầu tuýp ngắn 1/4 LS+

217,021 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Đầu tuýp ngắn 1/4 LS+

Thương hiệu: LS+

217,021 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
5.5mm (50 cái/hộp) (LS121407)
8mm (40 cái/hộp) (LS121408)
10mm (40 cái/hộp) (LS121410)
11mm (40 cái/hộp) (LS121411)
12mm (40 cái/hộp) (LS121412)
13mm (40 cái/hộp) (LS121413)
14mm (40 cái/hộp) (LS121414)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: LS+|SKU: DTN01