DANH MỤC SẢN PHẨM

Cùm chữ U xi

63,060 đ
74,188 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Cùm chữ U xi

Thương hiệu: Top Depot

63,060 đ 74,188 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
6 X 21mm (túi 100 cái)
6 X 27mm (túi 100 cái)
6 X 34mm (túi 100 cái)
6 X 42mm (túi 100 cái)
6 X 49mm (túi 100 cái)
6 X 60mm (túi 100 cái)
8 X 21mm (túi 50 cái)
8 X 27mm (túi 50 cái)
8 X 34mm (túi 50 cái)
8 X 42mm (túi 50 cái)
8 X 49mm (túi 50 cái)
8 X 60mm (túi 50 cái)
8 X 76mm (túi 50 cái)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: Top Depot|SKU: CCUX