DANH MỤC SẢN PHẨM

Bao tải dày (10 cái/xấp)

42,553 đ

Đặt tối thiểu: 1

iconThêm giỏ hàng

images

Bao tải dày (10 cái/xấp)

Thương hiệu: Hàng ODM

42,553 đ

Đặt tối thiểu: 1

Chọn loại sản phẩm
1 tạ 2 (90x110cm)
1 tạ 5 (95x110cm)
2 tạ (105x150cm)
2 tạ 5 (120x170cm)
3 tạ (130x170cm)

iconThêm vào giỏ hàng

Thương hiệu: Hàng ODM|