logo
cart


logo

Top 10 Công nghệ đáng theo dõi trong năm 2020

Công nghệ mới (update) | 06 - 09 - 2022

MẠNG 5G

Khi các nhà sản xuất tại Việt Nam tiếp tục nắm bắt các công nghệ di động, 5G cung cấp sự ổn định và tốc độ cần thiết để xử lý không dây các bộ dữ liệu đang phát triển phổ biến trong môi trường sản xuất ngày nay. 5G rất quan trọng khi các nhà sản xuất thu hẹp khoảng cách dặm cuối để kết nối toàn bộ mảng thiết bị với IIoT.

Drones – Thiết bị bay không người lái

Từ khả năng thực hiện việc giao hàng đúng thời điểm cho đến các động cơ AI có khả năng cung cấp năng lượng cho các hoạt động giám sát, máy bay không người lái đại diện cho một cơ hội quan trọng để tối ưu hóa môi trường sản xuất.

Thiết bị đeo

Từ việc theo dõi sức khỏe của nhân viên đến việc cung cấp đào tạo tăng cường và hỗ trợ ứng dụng, một loạt các yếu tố hình thức có thể đeo được thể hiện một cơ hội hấp dẫn để sản xuất đưa một loạt các công nghệ khác vào hoạt động bao gồm AI, ML, thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Sản xuất bồi đắp và in 3D

Sự phát triển của nền kinh tế trải nghiệm đang mở ra nhu cầu tùy biến đại chúng. Sự trưởng thành liên tục của in 3D và sản xuất bồi đắp đang hoàn thiện với khả năng tận dụng một danh sách ngày càng tăng các vật liệu mới. Tiếp tục phát triển phần mềm đang đơn giản hóa quá trình, hạn chế nhu cầu cho các nhiệm vụ in bài.

Edge computing – điện toán biên

Dữ liệu – data – đang dẫn dắt internet vạn vật – IoT. Việc thu thập, gửi và xử lý lượng dữ liệu lớn đòi hỏi các tổ chức phải trở nên thông minh hơn, hành động nhanh chóng hơn và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Tuy nhiên, việc gởi tất cả data đến mạng lưới đám mây (cloud networks) có thể làm gia tăng độ trễ do quá trình truyền dẫn. Do đó, Điện toán biên (Edge Computing) đang phát triển để giải quyết vấn đề này.

Điện toán biên sẽ di chuyển phần lớn việc xử lý dữ liệu tới gần các bộ xử lý của IoT hơn. Theo một nghiên cứu từ IDC, 45% tất cả dữ liệu được tạo ra bởi IoT sẽ được lưu trữ, xử lý, phân tích và hành động tại các biên (edge) của mạng vào năm 2020.

Blockchain – Công nghệ khối chuỗi

Là một công nghệ bảo mật vốn có, các trường hợp sử dụng tập trung vào sản xuất cho blockchain bao gồm tối ưu hóa chuỗi cung ứng có thể kiểm toán, tin tưởng sản phẩm được cải thiện, theo dõi bảo trì tốt hơn, xác minh thiết bị IIoT và giảm các lỗi hệ thống.

Quantum computing – Máy tính lượ

Theo báo cáo gần đây của IBM, "Khám phá các trường hợp sử dụng máy tính lượng tử để sản xuất" sự xâm nhập của điện toán lượng tử vào lĩnh vực sản xuất cho phép các công ty giải quyết các vấn đề không thể giải quyết với các máy tính thông thường. Lợi ích tiềm năng bao gồm khả năng khám phá, thiết kế và phát triển vật liệu với tỷ lệ trọng lượng trên trọng lượng có lợi hơn, pin cung cấp mật độ năng lượng cao hơn đáng kể cũng như các quá trình tổng hợp và xúc tác hiệu quả hơn có thể giúp tạo ra năng lượng và thu giữ carbon.

Industrial Internet of Things (IIoT) – Internet vạn vật công nghiệp

Trong môi trường cung cấp dữ liệu, IIoT cung cấp phương tiện để thu thập dữ liệu gần thời gian thực từ các thiết bị được kết nối liền mạch. Truyền các công nghệ khác trong danh sách này (điện toán cạnh, 5G, AI / ML) tiếp tục mở rộng phạm vi và tiềm năng của IIoT để thu thập và tận dụng tất cả dữ liệu có sẵn.

Robotics và tự động hóa

Bản chất ngày càng hợp tác của các robot ngày nay là tinh chỉnh cách các nhà sản xuất tối đa hóa môi trường tự động, thường sử dụng cobots để xử lý các nhiệm vụ khó khăn nhưng lặp đi lặp lại. Tiềm năng hợp tác tăng cường khi AI / ML thâm nhập vào không gian này.

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Học máy (ML)

AI và cụ thể hơn là ML, trao quyền cho các nhà sản xuất để hưởng lợi từ những hiểu biết dựa trên dữ liệu cụ thể cho các hoạt động cá nhân của họ. Thúc đẩy sự phát triển từ phòng ngừa sang bảo trì dự đoán chỉ là khởi đầu. AI tạo cơ hội trong thiết kế thế hệ, tăng cường hợp tác robot và cải thiện hiểu biết thị trường

Tags:

Tin Mới Nhất