logo
cart


logo

Những Vật Dụng Đi Kèm Cùng Dây An Toàn Khi Sử Dụng

Bảo Hộ Lao Động | 06 - 09 - 2022

Dây an toàn là một thiết bị đã rất quen thông đối với người lao động trong môi trường làm việc đòi hỏi sự an toàn ở mức đảm bảo. Vậy có những vật dụng nào đi kèm cùng với dây an toàn? Mời các bạn xem bài viết dưới đây để tìm hiểu về vấn đề này.

Tiêu Chuẩn Quốc Gia TCVN 7802-2:2007

Lời Giới Thiệu

Ở những nơi có nguy cơ rơi và ngã từ trên cao, và vì lý do kỹ thuật hoặc công việc phải hoàn thành trong thời gian rất ngắn, việc tiếp cận an toàn không được đảm bảo, việc sử dụng hệ thống bảo vệ cá nhân để chống rơi phải được xem xét hệ thống chống rơi - dây an toàn. Hệ thống chống rơi - dây an toàn không được sử dụng mà không được chuẩn bị trước, chúng phải được cung cấp chính thức vì lý do an toàn lao động.

dây an toàn

Hệ thống chống rơi - dây an toàn tương ứng với tiêu chuẩn này phải đáp ứng các yêu cầu về công thái học và chỉ được sử dụng nếu cho phép kết nối với thiết bị neo thích hợp tại nơi sử dụng với độ bền đã được chứng minh và độ an toàn không thay đổi. Bảo mật cho người dùng. Người sử dụng phải được đào tạo và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn và phải tuân theo chúng.

Tiêu chuẩn này dựa trên thực hành và kiến thức liên quan đến việc sử dụng giá đỡ toàn thân hệ thống chống rơi - dây an toàn phù hợp với ISO 10333.

Tiêu chuẩn này được coi là nhà sản xuất hệ thống chống rơi - dây an toàn, hệ thống con hoặc các chi tiết cho mục đích dự kiến và để xác định nguồn gốc, hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện phù hợp với các quy định hiện hành của quốc gia và khu vực, xem ISO 9000 (trong tất cả các phần), Tiêu chuẩn Quản lý Chất lượng và An ninh.

Hệ Thống Chống Rơi - Dây An Toàn

Phạm Vi Áp Dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, phương pháp thử, chỉ dẫn về cách sử dụng và bảo quản, đóng dấu, ghi nhãn và bao gói phù hợp cho dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng.

Dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng được sử dụng với nhau như một hệ thống nối phụ trong hệ thống chống rơi ngã cá nhân (HTCRN) được quy định trong tiêu chuẩn tiếp theo (xem ISO 10333-6 trong phần thư mục tài liệu tha khảo).

Hai loại thiết bị hấp thụ năng lượng được quy định cho mục đích của tiêu chuẩn này:
a) Loại 1: được sử dụng trong hệ thống chống rơi - dây an toàn khi lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 1,8 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 4,0 kN;
b) Loại 2: được sử dụng trong hệ thống chống rơi - dây an toàn khi lắp đặt ở khoảng cách rơi tự do được giới hạn tối đa là 4,0 m và nếu xảy ra rơi, xung lực giới hạn tối đa là 6,0 kN;
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng, được giới hạn để sử dụng cho một người có khối lượng tổng không vượt quá 100 kg.

CHÚ THÍCH: Nếu khối lượng tổng của người sử dụng thiết bị bảo vệ rơi ngã (gồm các dụng cụ và thiết bị) vượt quá 100 kg thì nên hỏi ý kiến nhà sản xuất để có được thiết bị phù hợp, khi đó cần phải thử thêm.

dây an toàn

Mục đích của tiêu chuẩn này là thiết bị hấp thụ năng lượng có thể được cung cấp cùng với dây treo, dây đỡ cả người (DĐCN) hoặc có thể cung cấp riêng biệt.

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này không đề cập đến:

a) hệ thống chống rơi - dây an toàn kết hợp với dây treo không có thiết bị hấp thụ năng lượng hoặc không có biện pháp tiêu tán năng lượng;

b) Dây treo đặc biệt và thiết bị hấp thụ năng lượng là một tập hợp không thể thiếu đối với các bộ phận của hệ thống chống rơi - dây an toàn (nghĩa là chỉ có thể tách bằng cách cắt hoặc bằng công cụ đặc biệt) như quy định trong ISO 10333-4.

Tiêu chuẩn này không quy định những yêu cầu bổ sung phải áp dụng khi dây treo và thiết bị hấp thụ năng lượng được sử dụng ở điều kiện làm việc đặc biệt (ví dụ, ở nơi tồn tại những hạn chế khác thường có liên quan đến việc đi vào nơi làm việc và/hoặc những yếu tố môi trường đặc biệt). Bởi vậy, việc xử lý để bảo đảm độ bền của cấu trúc vật liệu (như xử lý nhiệt, xử lý chống ăn mòn, bảo vệ chống lại những nguy hiểm về vật lý và hóa học) không được quy định trong tiêu chuẩn này, nhưng vẫn phải tuân theo những tiêu chuẩn quốc tế, hoặc phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và những quy định kỹ thuật khác có liên quan đến tính chất lý học và/hoặc tính an toàn cho người sử dụng. Trong trường hợp đặc biệt, nếu phải kiểm tra độ bền ăn mòn các chi tiết kim loại của thiết bị thì phải tham khảo ISO 9227.

Dây Treo, Dây Cáp Sợi Và Vải Làm Đai

Dây cáp sợi, vải làm đai và sợi chỉ khâu của dây treo phải được làm từ xơ tự nhiên hoặc từ xơ tổng hợp nhiều filamăng (multi-filament) phù hợp với mục đích sử dụng.

Số lượng tao dây của một dây cáp phải được bố trí ít nhất là ba. Dây cáp polyamit ba tao phải tuân theo ISO 1140, dây cáp polyeste ba tao phải tuân theo ISO 1141.

Dây treo chế tạo từ dây cáp bện phải tuân theo EN 892 (dây đơn) hoặc EN 1891, loại A. Vật liệu tương đương có thể chấp nhận được.

Ở nơi quy định cho dây treo, hoặc khi dây treo được xác định sẽ sử dụng cho công việc thực hiện gần xưởng hàn hoặc xưởng cắt bằng khí ôxy hoặc nguồn nhiệt, dây treo phải được bảo vệ bằng những biện pháp chống nhiệt phù hợp.

Dây Xích

Dây xích phải tuân theo quy định cho dây xích 6,0 mm đưa ra ở ISO 1835. Các mắt xích cuối hình quả trứng hoặc tương tự và tất cả mắt xích nối với nhau phải thích hợp với dây xích ở mọi khía cạnh. Sau khi sản xuất, dây treo xích phải được thử theo các mức cho trong ISO 1834.

Phần Cuối

Một đầu của một dây treo có thể được nối hoặc định vị cố định với một DĐCN theo TCVN 7802-1 (ISO 10333-1), hoặc với một thiết bị hấp thụ năng lượng theo tiêu chuẩn này, hoặc với một bộ phận nối tuân theo quy định của ISO 10333-5. Đầu tự do của dây treo được kết thúc bằng cách sao cho chúng có thể nối với một hệ thống chống rơi - dây an toàn bằng một bộ phận nối phù hợp, theo quy định của ISO 10333-5.

dây an toàn

Mối nối ở dây cáp sợi được bố trí gồm bốn nếp gấp dùng tất cả sợi ở tao dây và hai nếp gấp được vuốt thon. Chiều dài của đoạn cuối thò ra sau nếp gấp cuối ít nhất phải bằng đường kính một dây cáp. Đoạn cuối phải được quấn với dây cáp và được bảo vệ bằng một ống lót bằng cao su hoặc bằng nhựa, hoặc được hoàn thiện toàn bộ theo cách khác để tránh cho phần cuối hoặc mối nối khỏi bị tuột ra. Hợp chất để nối phải thích hợp với vật liệu dây cáp. Mắt xích phải được ghép xung quanh một ống bọc bằng nhựa hoặc kim loại có kích thước và độ bền phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất cáp.

Phần cuối của mũi khâu trên dây treo bằng vải làm đai phải được khâu bằng đường khâu chốt lại. Chỉ khâu phải phù hợp với vật liệu vải làm đai và phải có màu tương phản để dễ dàng kiểm tra. Cách gia cố hoặc biện pháp khác được sử dụng để bảo vệ phần cuối khỏi bị mài mòn tập trung ở tất cả các giao diện nối vải-kim loại. Các đầu bằng vải phải được đốt hoặc có cách bảo vệ khác để tránh bị xổ.

Các mắt xích cuối của dây cáp bằng thép phải được sản xuất theo một trong hai cách sau:

  • Một mắt nối với ống bọc bằng một mối nối dập nén; hoặc
  • Một mắt quay ngược lại với ống bọc bằng ít nhất hai mối nối dập nén.

Lựa chọn cách lắp đặt khuôn dập, kích cỡ, loại vật liệu, kích cỡ/áp lực khuôn dập nén, vị trí của khuôn dập trên dây cáp, kích cỡ ống bọc, phải được thực hiện theo khuyến cáo của nhà sản xuất dây cáp. Đặc biệt, khuôn dập bằng nhôm nên sử dụng cho dây cáp bằng thép, và khuôn dập bằng đồng sử dụng cho dây cáp bằng thép không gỉ.

Các đầu của dây cáp bằng thép phải hàn bằng đồng thau, cuộn hoặc có cách làm tương đương để tránh bị tuột ra. Hàn bằng đồng thau phải thực hiện trước khi làm mắt xích.
Không được sử dụng các nút để làm phần cuối của dây treo.

Các Phụ Kiện

Tất cả các khóa, cơ cấu điều chỉnh, ống bọc, và bộ phận nối phải làm nhẵn và không có các khuyết tật về vật liệu và lỗi do sản xuất. Chúng không được có cạnh sắc hoặc gồ ghề vì có thể cắt, làm mài mòn hoặc làm hư hại vật liệu dây treo hoặc gây thương tích cho người sử dụng.

Các cơ cấu điều chỉnh phải tự khóa được chắc chắn với vật liệu dây treo nhưng không được có các bề mặt gồ ghề hoặc cạnh sắc, vì có thể làm mài mòn, hoặc làm hư hại vật liệu.

Khi thử theo 5.2.4, tất cả những phụ kiện bằng kim loại khi nhìn bằng mắt thường không thấy có gỉ, hoặc có những dấu hiệu ăn mòn kim loại khác. Phép thử có thể chấp nhận được sau khi thử, lớp cặn có màu trắng.

Điều Chỉnh Sự Trượt

Cơ cấu điều chỉnh trên dây treo có thể điều chỉnh được không cho phép dịch chuyển do trượt dây vượt quá 25 mm.

Độ Bền Tĩnh

Dây treo bao gồm cả phần cuối và nếu sử dụng thiết bị điều chỉnh, phải chịu được một lực quy định ở bảng 1 mà không bị xé hoặc gãy bất kỳ chi tiết nào.

Độ Bền Động Đối Với Dây Treo Có Thể Điều Chỉnh Được

Dây treo có thể điều chỉnh được phải giữ được mẫu thử cách biệt với nền đất mà không bị xé rách hoặc bị gãy bất kỳ chi tiết nào.

Thiết Bị Hấp Thụ Năng Lượng

Cơ cấu và vật liệu của thiết bị hấp thụ năng lượng được thiết kế để sử dụng trong việc tiêu tán động năng phải có vỏ bảo vệ để chống lại những chất gây ô nhiềm, những vật sắc nhọn và khí hậu bất lợi từ bên ngoài.

Ở nơi quy định cho thiết bị hấp thụ năng lượng, hoặc khi thiết bị hấp thụ năng lượng được sử dụng cho công việc thực hiện gần xưởng hàn hoặc cắt bằng khí oxy hoặc nguồn nhiệt, thiết bị hấp thụ năng lượng phải được bảo vệ bằng những biện pháp chống nhiệt phù hợp.

Tags:

Tin Mới Nhất