logo
cart


logo

Các kiểu lưu trữ hàng trong kho (kỳ 1)

Kiến thức (update) | 06 - 09 - 2022

Nội dung chính

  Hệ thống kho được quyết định dựa vào loại hàng hoá và nhu cầu sẵn có của thị trường (service level). Thêm vào đó, giá cả cũng là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định hệ thống kho. Do đó, hệ thống lưu trữ trong kho được chia thành hai loại: hệ thống lưu trữ tĩnh (static storage systems) và hệ thống lưu trữ động (dynamic storage systems). Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu về hệ thống lưu trữ tĩnh.

  Trong hệ thống lưu trữ tĩnh, khi nạp vào hàng hoá, hàng hoá sẽ được cố định vị trí, không được rút tạm thời để di chuyển cũng như không được thêm vào. Hệ thống này được chia làm bốn hình thức: block storage, pallet rack, bay shelf và cantilever shelf.

  Block storage là hình thức đơn giản nhất của lưu trữ. Những hàng hoá nạp vào sẽ được chất chồng thành một khối lớn. Do đó, những hàng hoá ở trên cùng và ở rìa ngoài dễ tiếp cận và lấy ra. Hệ thống block storage đều làm việc theo cách này nên sẽ khai thác được không gian lưu trữ lớn. Block storage phù hợp với việc chất chứa hàng hoá có khối lượng nặng, nhiều và thường thấy ở những nơi lưu trữ bên ngoài.

  Pallet rack là hình thức được sử dụng nhiều nhất trong kho lưu trữ và đạt được hiệu quả sử dụng ở những không gian nhỏ hẹp. Hàng hoá sẽ được lưu trữ ở những cái kệ được thiết kế đặc biệt nhờ sự trợ giúp của những miếng ván. Trái ngược với block storage, hình thức pallet rack có khả năng tiếp cận trực tiếp hàng hoá, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu suất trung chuyển tương đối cao. Pallet rack gồm hai loại: drive- in rack và drive- through rack. Drive- in rack rất hạn chế khả năng tiếp cận của các tấm nâng. Hàng hoá được lưu trữ từ trên xuống dưới nhưng lại được lấy ra theo chiều ngược lại (nguyên tắc Last in- First-out). Drive- through rack trái ngược với Drive- in rack, hàng được lưu trữ và lấy ra theo nguyên tắc First in- First out, trong nhiều trường hợp sẽ mang lại hiệu quả về chi phí.

  Bay shelf là hệ thống lưu trữ cung cấp sự linh hoạt tối ưu nhất, cung cấp một không gian lưu trữ lớn. Loại hàng lưu trữ sẽ xác định loại kệ nào sẽ được sử dụng. Hàng hoá lưu trữ ở trên đỉnh hoặc ở phía dưới khó để lấy hơn những hàng hoá ngang tầm.

  Cantilever Shelves dùng để lưu trữ những hàng hoá có chiều dài như ống, thanh, dầm, vũ khí…

  Tags:

  Tin Mới Nhất